INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Izolínia koncentrácie NO2 v ovzduší  > Hodnota číslo

Hodnota číslo

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/IzoliniaKoncentracieNo2VOvzdusi/hodnotaCislo

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/IzoliniaKoncentracieNo2VOvzdusi/hodnotaCislo:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/IzoliniaKoncentracieNo2VOvzdusi/hodnotaCislo

Názov: Hodnota číslo

Kód: val

Popis:

Hodnota číslo: Udáva všeobecnú hodnotu

Trieda prvkov: Izolínia koncentrácie NO2 v ovzduší

Zdroj atribútu: SHMÚ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc