INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Elementárny gravitačný areál  > Typ elementárneho gravitačného areálu

Typ elementárneho gravitačného areálu

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ElementarnyGravitacnyAreal/typElementarnehoGravitacnehoArealu

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ElementarnyGravitacnyAreal/typElementarnehoGravitacnehoArealu:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ElementarnyGravitacnyAreal/typElementarnehoGravitacnehoArealu

Názov: Typ elementárneho gravitačného areálu

Kód: teg

Popis:

Typ elementárneho gravitačného areálu: Udáva typ elementárneho gravitačného areálu

Trieda prvkov: Elementárny gravitačný areál

Zdroj atribútu: ŠGÚDŠ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc