INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Kontakt

Kontakt

Technický a odborný prevádzkovateľ

Slovenská agentúra životného prostredia
Datacentrum
Tajovského 28
975 90  Banská Bystrica
Ing. Martin Tuchyňa, PhD.
Ing. Erich Pacola, PhD.
Ing. Milan Schmidt, PhD.
Telefón: +421 48 4374 138
E-mail: martin.tuchyna@sazp.sk

www.sazp.sk

 

Správca obsahu

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor informatiky
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35  Bratislava
Ing. Ondrej Kliment
Telefón: +421 2 5956 2454
E-mail: ondrej.kliment@enviro.gov.sk

www.minzp.sk
Pomoc