INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Zdroj prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej stolovej vody  > Obsah H2S vo vodnom zdroji

Obsah H2S vo vodnom zdroji

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ZdrojPrirodnejLiecivejVodyAPrirodnejMineralnejStolovejVody/obsahH2sVoVodnomZdroji

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ZdrojPrirodnejLiecivejVodyAPrirodnejMineralnejStolovejVody/obsahH2sVoVodnomZdroji:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ZdrojPrirodnejLiecivejVodyAPrirodnejMineralnejStolovejVody/obsahH2sVoVodnomZdroji

Názov: Obsah H2S vo vodnom zdroji

Kód: ohs

Popis:

Obsah H2S vo vodnom zdroji: Udáva obsah H2S vo vodnom zdroji

Trieda prvkov: Zdroj prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej stolovej vody

Zdroj atribútu: SAŽP


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc