INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Zdroj prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej stolovej vody  > Kvalita pitnej vody podľa vyhlášky MZSR č.151/2004 Z.z

Kvalita pitnej vody podľa vyhlášky MZSR č.151/2004 Z.z

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ZdrojPrirodnejLiecivejVodyAPrirodnejMineralnejStolovejVody/kvalitaPitnejVodyPodlaVyhlaskyMzsrC1512004ZZ

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ZdrojPrirodnejLiecivejVodyAPrirodnejMineralnejStolovejVody/kvalitaPitnejVodyPodlaVyhlaskyMzsrC1512004ZZ:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ZdrojPrirodnejLiecivejVodyAPrirodnejMineralnejStolovejVody/kvalitaPitnejVodyPodlaVyhlaskyMzsrC1512004ZZ

Názov: Kvalita pitnej vody podľa vyhlášky MZSR č.151/2004 Z.z

Kód: kpv

Popis:

Kvalita pitnej vody podľa vyhlášky MZSR č.151/2004 Z.z: Udáva kategóriu kvality pitnej vody podľa vyhlášky MZSR č.151/2004 Z.z

Trieda prvkov: Zdroj prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej stolovej vody

Zdroj atribútu: SAŽP


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc