INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Úpravňa vody  > Kapacita vodohospodárskeho objektu

Kapacita vodohospodárskeho objektu

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/UpravnaVody/kapacitaVodohospodarskehoObjektu

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/UpravnaVody/kapacitaVodohospodarskehoObjektu:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/UpravnaVody/kapacitaVodohospodarskehoObjektu

Názov: Kapacita vodohospodárskeho objektu

Kód: kap

Popis:

Kapacita vodohospodárskeho objektu: Udáva kapacitu vodohospodárskeho objektu v l/s

Trieda prvkov: Úpravňa vody

Zdroj atribútu: VÚVH


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc