INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Úprava toku  > Hydrologické číslo povodia

Hydrologické číslo povodia

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/UpravaToku/hydrologickeCisloPovodia

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/UpravaToku/hydrologickeCisloPovodia:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/UpravaToku/hydrologickeCisloPovodia

Názov: Hydrologické číslo povodia

Kód: hcp

Popis:

Hydrologické číslo povodia: Udáva hydrologické číslo povodia v zmysle vodohospodárskej mapy

Trieda prvkov: Úprava toku

Zdroj atribútu: SVP


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc