INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Povodie vodárenského toku  > Plocha

Plocha

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/PovodieVodarenskehoToku/plocha

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/PovodieVodarenskehoToku/plocha:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/PovodieVodarenskehoToku/plocha

Názov: Plocha

Kód: ara

Popis:

Plocha: Udáva plochu objektu

Trieda prvkov: Povodie vodárenského toku

Zdroj atribútu: VÚVH


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc