INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Podzemný vodný zdroj  > Využitie - účel

Využitie - účel

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/PodzemnyVodnyZdroj/vyuzitieUcel

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/PodzemnyVodnyZdroj/vyuzitieUcel:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/PodzemnyVodnyZdroj/vyuzitieUcel

Názov: Využitie - účel

Kód: use

Popis:

Využitie - účel: Udáva využitie - účel objektu

Trieda prvkov: Podzemný vodný zdroj

Zdroj atribútu: Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc