INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Podzemný vodný zdroj  > Typ vodného zdroja

Typ vodného zdroja

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/PodzemnyVodnyZdroj/typVodnehoZdroja

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/PodzemnyVodnyZdroj/typVodnehoZdroja:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/PodzemnyVodnyZdroj/typVodnehoZdroja

Názov: Typ vodného zdroja

Kód: tvz

Popis:

Typ vodného zdroja: Udáva typ vodného zdroja

Trieda prvkov: Podzemný vodný zdroj

Zdroj atribútu: Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc