INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Podzemný vodný zdroj  > Mineralizácia vodného zdroja

Mineralizácia vodného zdroja

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/PodzemnyVodnyZdroj/mineralizaciaVodnehoZdroja

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/PodzemnyVodnyZdroj/mineralizaciaVodnehoZdroja:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/PodzemnyVodnyZdroj/mineralizaciaVodnehoZdroja

Názov: Mineralizácia vodného zdroja

Kód: mrl

Popis:

Mineralizácia vodného zdroja: Celkový obsah pevných látok rozpustených vo vode

Trieda prvkov: Podzemný vodný zdroj

Zdroj atribútu: Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc