INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Podzemný vodný zdroj  > Kapacita vodohospodárskeho objektu

Kapacita vodohospodárskeho objektu

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/PodzemnyVodnyZdroj/kapacitaVodohospodarskehoObjektu

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/PodzemnyVodnyZdroj/kapacitaVodohospodarskehoObjektu:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/PodzemnyVodnyZdroj/kapacitaVodohospodarskehoObjektu

Názov: Kapacita vodohospodárskeho objektu

Kód: kap

Popis:

Kapacita vodohospodárskeho objektu: Udáva kapacitu vodohospodárskeho objektu v l/s

Trieda prvkov: Podzemný vodný zdroj

Zdroj atribútu: Kombinovaný zdroj - SHMÚ, VÚVH, SVP


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc