INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Podrobné povodie  > Kód základného povodia

Kód základného povodia

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/PodrobnePovodie/kodZakladnehoPovodia

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/PodrobnePovodie/kodZakladnehoPovodia:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/PodrobnePovodie/kodZakladnehoPovodia

Názov: Kód základného povodia

Kód: kp3

Popis:

Kód základného povodia: Udáva kód základného povodia v zmysle vodohospodárskej mapy

Trieda prvkov: Podrobné povodie

Zdroj atribútu: SHMÚ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc