INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Podrobné povodie  > Kód podrobného povodia

Kód podrobného povodia

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/PodrobnePovodie/kodPodrobnehoPovodia

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/PodrobnePovodie/kodPodrobnehoPovodia:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/PodrobnePovodie/kodPodrobnehoPovodia

Názov: Kód podrobného povodia

Kód: kp4

Popis:

Kód podrobného povodia: Udáva kód podrobného povodia v zmysle vodohospodárskej mapy

Trieda prvkov: Podrobné povodie

Zdroj atribútu: SHMÚ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc