INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Podrobné povodie  > Hydrologické číslo povodia

Hydrologické číslo povodia

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/PodrobnePovodie/hydrologickeCisloPovodia

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/PodrobnePovodie/hydrologickeCisloPovodia:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/PodrobnePovodie/hydrologickeCisloPovodia

Názov: Hydrologické číslo povodia

Kód: hcp

Popis:

Hydrologické číslo povodia: Udáva hydrologické číslo povodia v zmysle vodohospodárskej mapy

Trieda prvkov: Podrobné povodie

Zdroj atribútu: SHMÚ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc