INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Podrobné povodie

Podrobné povodie

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/PodrobnePovodie

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/PodrobnePovodie:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/PodrobnePovodie

Názov: Podrobné povodie

Kód: Pw001

Popis:

Plocha povodia IV. rádu podľa hierarchie vodohospodárskej mapy 1 : 50 000 na území SR

Krajinná štruktúra: Prvotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex voda povrchová

Zdroj triedy: SHMÚ


Reprezentácia objektov triedy: Abstraktný objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota txt length < 100 SHMÚ Platný
Názov nam Textová hodnota nam length < 50 SHMÚ Platný
Európsky kód euk Textová hodnota euk length < 24 SHMÚ Platný
Kód základného povodia kp3 Textová hodnota kp3 length < 5 SHMÚ Platný
Kód podrobného povodia kp4 Textová hodnota kp4 length < 5 SHMÚ Platný
Kód čiastkového povodia kp2 Textová hodnota kp2 length < 5 SHMÚ Platný
Členitosť povodia cln Číselná hodnota - real SHMÚ Platný
Charakteristika tvaru povodia ctp Číselná hodnota - real SHMÚ Platný
Hustota riečnej siete hrs Číselná hodnota - real SHMÚ Platný
Špecifický odtok spo Číselná hodnota - real SHMÚ Platný
Špecifický maximálny odtok spm Číselná hodnota - real SHMÚ Platný
Koeficient odtoku koo Číselná hodnota - real SHMÚ Platný
Kód hlavného povodia kp1 Číselná hodnota - integer kp1 between (3, 4 SHMÚ Platný
Skeletnatosť pôdy skl Skeletnatosť pôdy SHMÚ Platný
Tvar riečnej siete trs Tvar riečnej siete SHMÚ Platný
Hydrologické číslo povodia hcp Textová hodnota hcp length < 15 SHMÚ Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha SHMÚ Platný
Pomoc