INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Odkalisko  > Typ odkaliska

Typ odkaliska

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Odkalisko/typOdkaliska

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Odkalisko/typOdkaliska:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Odkalisko/typOdkaliska

Názov: Typ odkaliska

Kód: tod

Popis:

Typ odkaliska: Udáva typ odkaliska

Trieda prvkov: Odkalisko

Zdroj atribútu: SAŽP


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc