INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Odberné miesto vzorky pôdy  > Y-ová súradnica SJTSK

Y-ová súradnica SJTSK

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/OdberneMiestoVzorkyPody/yOvaSuradnicaSjtsk

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/OdberneMiestoVzorkyPody/yOvaSuradnicaSjtsk:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/OdberneMiestoVzorkyPody/yOvaSuradnicaSjtsk

Názov: Y-ová súradnica SJTSK

Kód: yjt

Popis:

Y-ová súradnica SJTSK: Udáva Y-ovú súradnicu SJTSK

Trieda prvkov: Odberné miesto vzorky pôdy

Zdroj atribútu: ŠGÚDŠ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc