INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Ochranné pásmo vodárenského zdroja  > Typ vodného zdroja

Typ vodného zdroja

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/OchrannePasmoVodarenskehoZdroja/typVodnehoZdroja

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/OchrannePasmoVodarenskehoZdroja/typVodnehoZdroja:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/OchrannePasmoVodarenskehoZdroja/typVodnehoZdroja

Názov: Typ vodného zdroja

Kód: tvz

Popis:

Typ vodného zdroja: Udáva typ vodného zdroja

Trieda prvkov: Ochranné pásmo vodárenského zdroja

Zdroj atribútu: Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc