INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Ochranné pásmo vodárenského zdroja  > Typ povrchového odberu

Typ povrchového odberu

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/OchrannePasmoVodarenskehoZdroja/typPovrchovehoOdberu

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/OchrannePasmoVodarenskehoZdroja/typPovrchovehoOdberu:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/OchrannePasmoVodarenskehoZdroja/typPovrchovehoOdberu

Názov: Typ povrchového odberu

Kód: pod

Popis:

Typ povrchového odberu: Udáva typ odberu z povrchového zdroja vody

Trieda prvkov: Ochranné pásmo vodárenského zdroja

Zdroj atribútu: Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc