INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Ochranné pásmo vodárenského zdroja  > Stupeň ochranného pásma vodárenského zdroja

Stupeň ochranného pásma vodárenského zdroja

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/OchrannePasmoVodarenskehoZdroja/stupenOchrannehoPasmaVodarenskehoZdroja

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/OchrannePasmoVodarenskehoZdroja/stupenOchrannehoPasmaVodarenskehoZdroja:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/OchrannePasmoVodarenskehoZdroja/stupenOchrannehoPasmaVodarenskehoZdroja

Názov: Stupeň ochranného pásma vodárenského zdroja

Kód: svz

Popis:

Stupeň ochranného pásma vodárenského zdroja: Udáva stupeň ochranného pásma vodnárenského zdroja

Trieda prvkov: Ochranné pásmo vodárenského zdroja

Zdroj atribútu: Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc