INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Objekt na produktovode  > Typ objektu na produktovode

Typ objektu na produktovode

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ObjektNaProduktovode/typObjektuNaProduktovode

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ObjektNaProduktovode/typObjektuNaProduktovode:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ObjektNaProduktovode/typObjektuNaProduktovode

Názov: Typ objektu na produktovode

Kód: tob

Popis:

Typ objektu na produktovode: Udáva typ objektu na produktovode

Trieda prvkov: Objekt na produktovode

Zdroj atribútu: Externý zdroj - MH SR, SPP a.s., Transpetrol


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc