INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Objekt na produktovode  > Názov

Názov

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ObjektNaProduktovode/nazov

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ObjektNaProduktovode/nazov:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ObjektNaProduktovode/nazov

Názov: Názov

Kód: nam

Popis:

Názov: Udáva názov objektu

Trieda prvkov: Objekt na produktovode

Zdroj atribútu: Externý zdroj - MH SR, SPP a.s., Transpetrol


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc