INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Maloplošné chránené územie  > Súkromné maloplošné chránené územie

Súkromné maloplošné chránené územie

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/MaloplosneChraneneUzemie/sukromneMaloplosneChraneneUzemie

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/MaloplosneChraneneUzemie/sukromneMaloplosneChraneneUzemie:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/MaloplosneChraneneUzemie/sukromneMaloplosneChraneneUzemie

Názov: Súkromné maloplošné chránené územie

Kód: scu

Popis:

Súkromné maloplošné chránené územie: Určuje vlastnícke vzťahy maloplošného chráneného územia

Trieda prvkov: Maloplošné chránené územie

Zdroj atribútu: ŠOP


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc