INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Maloplošné chránené územie  > Pôsobnosť

Pôsobnosť

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/MaloplosneChraneneUzemie/posobnost

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/MaloplosneChraneneUzemie/posobnost:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/MaloplosneChraneneUzemie/posobnost

Názov: Pôsobnosť

Kód: psb

Popis:

Pôsobnosť: Udáva organizáciu, v pôsobnosti ktorej je objekt

Trieda prvkov: Maloplošné chránené územie

Zdroj atribútu: ŠOP


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc