INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Maloplošné chránené územie  > Názov

Názov

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/MaloplosneChraneneUzemie/nazov

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/MaloplosneChraneneUzemie/nazov:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/MaloplosneChraneneUzemie/nazov

Názov: Názov

Kód: nam

Popis:

Názov: Udáva názov objektu

Trieda prvkov: Maloplošné chránené územie

Zdroj atribútu: ŠOP


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc