INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Maloplošné chránené územie  > Geometria

Geometria

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/MaloplosneChraneneUzemie/geometry

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/MaloplosneChraneneUzemie/geometry:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/MaloplosneChraneneUzemie/geometry

Názov: Geometria

Kód: geometry

Popis:

Typ geometrie

Trieda prvkov: Maloplošné chránené územie

Zdroj atribútu: ŠOP


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc