INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Maloplošné chránené územie  > Číslo štátneho zoznamu CHÚ

Číslo štátneho zoznamu CHÚ

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/MaloplosneChraneneUzemie/cisloStatnehoZoznamuChu

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/MaloplosneChraneneUzemie/cisloStatnehoZoznamuChu:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/MaloplosneChraneneUzemie/cisloStatnehoZoznamuChu

Názov: Číslo štátneho zoznamu CHÚ

Kód: csz

Popis:

Číslo štátneho zoznamu CHÚ: Jednoznačný identifikátor objektu v databáze Štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny

Trieda prvkov: Maloplošné chránené územie

Zdroj atribútu: ŠOP


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc