INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Litotyp  > Stupeň pevnosti hornín

Stupeň pevnosti hornín

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Litotyp/stupenPevnostiHornin

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Litotyp/stupenPevnostiHornin:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Litotyp/stupenPevnostiHornin

Názov: Stupeň pevnosti hornín

Kód: sph

Popis:

Stupeň pevnosti hornín: Hodnota najväčšieho odporu, ktorý hornina dokáže klásť proti porušeniu celistvosti účinkom vonkajšieho namáhania. Zatriedenie hornín podľa stupňa pevnosti je v zmysle STN 72 1001

Trieda prvkov: Litotyp

Zdroj atribútu: ŠGÚDŠ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc