INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Litotyp  > Koeficient zásobnosti voľnej hladiny

Koeficient zásobnosti voľnej hladiny

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Litotyp/koeficientZasobnostiVolnejHladiny

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Litotyp/koeficientZasobnostiVolnejHladiny:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Litotyp/koeficientZasobnostiVolnejHladiny

Názov: Koeficient zásobnosti voľnej hladiny

Kód: kvh

Popis:

Koeficient zásobnosti voľnej hladiny: Objem vody, ktorý sa uvoľní (naakumuluje) z (v) jednotkovej plochy horniny pri jednotkovom poklese (raste) hladiny podzemnej vody

Trieda prvkov: Litotyp

Zdroj atribútu: ŠGÚDŠ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc