INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Litotyp  > Geologický komplex

Geologický komplex

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Litotyp/geologickyKomplex

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Litotyp/geologickyKomplex:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Litotyp/geologickyKomplex

Názov: Geologický komplex

Kód: gkx

Popis:

Geologický komplex: Litostratigrafická jednotka zložená z hornín rôzneho typu alebo s komplikovaným geometrickým vymedzením, zvyčajne s názvom podľa geografickej lokality

Trieda prvkov: Litotyp

Zdroj atribútu: ŠGÚDŠ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc