INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Litotyp  > Geologické súvrstvie - formácia

Geologické súvrstvie - formácia

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Litotyp/geologickeSuvrstvieFormacia

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Litotyp/geologickeSuvrstvieFormacia:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Litotyp/geologickeSuvrstvieFormacia

Názov: Geologické súvrstvie - formácia

Kód: svr

Popis:

Geologické súvrstvie - formácia: Základná litostratigrafická jednotka, súbor hornín charakteristickej litológie a petrografického zloženia, odlíšiteľný od hornín v podloží a nadloží; zvyčajne s názvom podľa geografickej lokality

Trieda prvkov: Litotyp

Zdroj atribútu: ŠGÚDŠ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc