INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Litotyp  > Geologická skupina

Geologická skupina

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Litotyp/geologickaSkupina

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Litotyp/geologickaSkupina:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Litotyp/geologickaSkupina

Názov: Geologická skupina

Kód: gsk

Popis:

Geologická skupina: Litostratigrafická jednotka vyššieho rádu nadradená súvrstviu či formácii, jasne odlíšiteľná od podložia a nadložia, delí sa na súvrstvia, formácie či komplexy

Trieda prvkov: Litotyp

Zdroj atribútu: ŠGÚDŠ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc