INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Lesný užívateľský celok  > Dátum začiatku existencie objektu

Dátum začiatku existencie objektu

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/LesnyUzivatelskyCelok/datumZaciatkuExistencieObjektu

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/LesnyUzivatelskyCelok/datumZaciatkuExistencieObjektu:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/LesnyUzivatelskyCelok/datumZaciatkuExistencieObjektu

Názov: Dátum začiatku existencie objektu

Kód: dts

Popis:

Dátum začiatku existencie objektu: Udáva dátum začiatku existencie objektu

Trieda prvkov: Lesný užívateľský celok

Zdroj atribútu: Externý zdroj - Lesoprojekt, Lesy SR, LVÚ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc