INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Les  > Typ vegetácie lesného porastu

Typ vegetácie lesného porastu

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Les/typVegetacieLesnehoPorastu

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Les/typVegetacieLesnehoPorastu:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Les/typVegetacieLesnehoPorastu

Názov: Typ vegetácie lesného porastu

Kód: veg

Popis:

Typ vegetácie lesného porastu: Udáva typ vegetácie lesného porastu

Trieda prvkov: Les

Zdroj atribútu: Externý zdroj - Lesoprojekt, Lesy SR, LVÚ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc