INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Les  > Typ lesného porastu

Typ lesného porastu

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Les/typLesnehoPorastu

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Les/typLesnehoPorastu:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Les/typLesnehoPorastu

Názov: Typ lesného porastu

Kód: tre

Popis:

Typ lesného porastu: Udáva typ lesného porastu

Trieda prvkov: Les

Zdroj atribútu: Externý zdroj - Lesoprojekt, Lesy SR, LVÚ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc