INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Les  > Aktuálny stav objektu

Aktuálny stav objektu

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Les/aktualnyStavObjektu

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Les/aktualnyStavObjektu:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Les/aktualnyStavObjektu

Názov: Aktuálny stav objektu

Kód: exs

Popis:

Aktuálny stav objektu: Udáva aktuálny stav objektu

Trieda prvkov: Les

Zdroj atribútu: Externý zdroj - Lesoprojekt, Lesy SR, LVÚ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc