INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Katastrálne územie  > Kód územnej jednotky - obec

Kód územnej jednotky - obec

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/KatastralneUzemie/kodUzemnejJednotkyObec

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/KatastralneUzemie/kodUzemnejJednotkyObec:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/KatastralneUzemie/kodUzemnejJednotkyObec

Názov: Kód územnej jednotky - obec

Kód: uj2

Popis:

Kód územnej jednotky - obec: Udáva kód územnej jednotky - obec

Trieda prvkov: Katastrálne územie

Zdroj atribútu: Externý zdroj - bližšie nešpecifikovaný


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc