INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Katastrálne územie  > Kód územnej jednotky - kataster

Kód územnej jednotky - kataster

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/KatastralneUzemie/kodUzemnejJednotkyKataster

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/KatastralneUzemie/kodUzemnejJednotkyKataster:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/KatastralneUzemie/kodUzemnejJednotkyKataster

Názov: Kód územnej jednotky - kataster

Kód: uj1

Popis:

Kód územnej jednotky - kataster: Udáva kód územnej jednotky - kataster

Trieda prvkov: Katastrálne územie

Zdroj atribútu: Externý zdroj - bližšie nešpecifikovaný


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc