INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Hydrogeologický rajón  > Trend znečistenia podľa RSV

Trend znečistenia podľa RSV

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/HydrogeologickyRajon/trendZnecisteniaPodlaRsv

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/HydrogeologickyRajon/trendZnecisteniaPodlaRsv:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/HydrogeologickyRajon/trendZnecisteniaPodlaRsv

Názov: Trend znečistenia podľa RSV

Kód: ptr

Popis:

Trend znečistenia podľa RSV: Udáva trend znečistenia podľa rámcovej smernice o vodách

Trieda prvkov: Hydrogeologický rajón

Zdroj atribútu: SHMÚ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc