INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Hydrogeologický rajón  > Spoľahlivosť údajov podľa RSV

Spoľahlivosť údajov podľa RSV

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/HydrogeologickyRajon/spolahlivostUdajovPodlaRsv

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/HydrogeologickyRajon/spolahlivostUdajovPodlaRsv:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/HydrogeologickyRajon/spolahlivostUdajovPodlaRsv

Názov: Spoľahlivosť údajov podľa RSV

Kód: cnl

Popis:

Spoľahlivosť údajov podľa RSV: Udáva kategóriu spoľahlivosti údajov podľa rámcovej smernice o vodách

Trieda prvkov: Hydrogeologický rajón

Zdroj atribútu: SHMÚ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc