INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Hydrogeologický rajón  > Kvantitatívny stav podľa RSV

Kvantitatívny stav podľa RSV

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/HydrogeologickyRajon/kvantitativnyStavPodlaRsv

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/HydrogeologickyRajon/kvantitativnyStavPodlaRsv:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/HydrogeologickyRajon/kvantitativnyStavPodlaRsv

Názov: Kvantitatívny stav podľa RSV

Kód: qst

Popis:

Kvantitatívny stav podľa RSV: Udáva kategóriu kvantitatívneho stavu vodného útvaru podľa rámcovej smernice o vodách

Trieda prvkov: Hydrogeologický rajón

Zdroj atribútu: SHMÚ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc