INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Hydrogeologický rajón  > Kód ekoregiónu podľa RSV

Kód ekoregiónu podľa RSV

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/HydrogeologickyRajon/kodEkoregionuPodlaRsv

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/HydrogeologickyRajon/kodEkoregionuPodlaRsv:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/HydrogeologickyRajon/kodEkoregionuPodlaRsv

Názov: Kód ekoregiónu podľa RSV

Kód: erc

Popis:

Kód ekoregiónu podľa RSV: Udáva kód ekoregiónu podľa rámcovej smernice o vadách

Trieda prvkov: Hydrogeologický rajón

Zdroj atribútu: SHMÚ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc