INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Hydrogeologický rajón  > Chemický stav vodného útvaru podľa RSV

Chemický stav vodného útvaru podľa RSV

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/HydrogeologickyRajon/chemickyStavVodnehoUtvaruPodlaRsv

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/HydrogeologickyRajon/chemickyStavVodnehoUtvaruPodlaRsv:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/HydrogeologickyRajon/chemickyStavVodnehoUtvaruPodlaRsv

Názov: Chemický stav vodného útvaru podľa RSV

Kód: chs

Popis:

Chemický stav vodného útvaru podľa RSV: Udáva kategóriu chemického stavu vodného útvaru podľa rámcovej smernice o vodách

Trieda prvkov: Hydrogeologický rajón

Zdroj atribútu: SHMÚ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc