INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Hlavné povodie  > Tvar riečnej siete

Tvar riečnej siete

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/HlavnePovodie/tvarRiecnejSiete

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/HlavnePovodie/tvarRiecnejSiete:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/HlavnePovodie/tvarRiecnejSiete

Názov: Tvar riečnej siete

Kód: trs

Popis:

Tvar riečnej siete: Udáva tvar riečnej siete

Trieda prvkov: Hlavné povodie

Zdroj atribútu: SHMÚ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc