INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Hlavné povodie  > Koeficient odtoku

Koeficient odtoku

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/HlavnePovodie/koeficientOdtoku

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/HlavnePovodie/koeficientOdtoku:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/HlavnePovodie/koeficientOdtoku

Názov: Koeficient odtoku

Kód: koo

Popis:

Koeficient odtoku: Podiel objemu odtoku vody a objemu príslušných zrážok spôsobujúcich tento odtok

Trieda prvkov: Hlavné povodie

Zdroj atribútu: SHMÚ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc