INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Hlavné povodie  > Hustota riečnej siete

Hustota riečnej siete

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/HlavnePovodie/hustotaRiecnejSiete

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/HlavnePovodie/hustotaRiecnejSiete:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/HlavnePovodie/hustotaRiecnejSiete

Názov: Hustota riečnej siete

Kód: hrs

Popis:

Hustota riečnej siete: Pomer dĺžky tokov v povodí k jeho ploche

Trieda prvkov: Hlavné povodie

Zdroj atribútu: SHMÚ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc