INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Hlavné povodie  > Európsky kód

Európsky kód

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/HlavnePovodie/europskyKod

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/HlavnePovodie/europskyKod:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/HlavnePovodie/europskyKod

Názov: Európsky kód

Kód: euk

Popis:

Európsky kód : Európsky kód v zmysle rámcovej smernice o vodách

Trieda prvkov: Hlavné povodie

Zdroj atribútu: SHMÚ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc