INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Hlavné povodie  > Členitosť povodia

Členitosť povodia

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/HlavnePovodie/clenitostPovodia

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/HlavnePovodie/clenitostPovodia:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/HlavnePovodie/clenitostPovodia

Názov: Členitosť povodia

Kód: cln

Popis:

Členitosť povodia: Pomer skutočnej plochy povodia a plochy horizontálneho priemetu povodia

Trieda prvkov: Hlavné povodie

Zdroj atribútu: SHMÚ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc