INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Geomorfologická jednotka  > Geomorfologická subprovincia

Geomorfologická subprovincia

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/GeomorfologickaJednotka/geomorfologickaSubprovincia

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/GeomorfologickaJednotka/geomorfologickaSubprovincia:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/GeomorfologickaJednotka/geomorfologickaSubprovincia

Názov: Geomorfologická subprovincia

Kód: gj4

Popis:

Geomorfologická subprovincia: Názov geomrfologickej jednotky príslušnej hierarchickej úrovne v zmysle členenia Mazúr, E., Lukniš M., 1986: Geomorfologické členenie SSR a ČSSR. Časť Slovensko

Trieda prvkov: Geomorfologická jednotka

Zdroj atribútu: Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc